Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO P.H.U. SYSTEMY NAWADNIAJĄCE FILTRY I ODŻELAZIACZE DANUTA WOŹNICA z dnia 3 luty 2015 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego P.H.U. SYSTEMY NAWADNIAJĄCE FILTRY I ODŻELAZIACZE DANUTA WOŹNICA  jest Danuta Woźnica dostępna pod adresem: ul. Leśna 3a, 44 - 177 Paniówki,  który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod nr 6311012764 zarejestrowany podatnik VAT, posiadający NIP: 6311012764, REGON: 270156164

2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:

a) pod numerem telefonu  stacjonarnego (32) 238-65-37 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

b) pod numerem telefonu komórkowego: 601-45-85-79  koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora,

c) korzystając z faxu: (32) 238-65-37 (wew. 26)

d) korzystając z poczty elektronicznej: woznica@woznica.i7.pl

e) korespondencyjnie i osobiście: ul. Leśna 3a, 44-177 Paniówki

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym P.H.U. SYSTEMY NAWADNIAJĄCE FILTRY I ODŻELAZIACZE DANUTA WOŹNICA (dalej: Sklep).

3. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

  • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
  • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem www.nawadnianiewoznica.pl  gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
  • Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem P.H.U. SYSTEMY NAWADNIAJĄCE FILTRY I ODŻELAZIACZE DANUTA WOŹNICA a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa  rodzaj oraz liczbę Towaru.

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Klient korzystając ze Sklepu internetowego jednocześnie akceptuje jego regulamin oraz politykę prywatności.

2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

3. Do korzystania ze  Sklepu Internetowego P.H.U. SYSTEMY NAWADNIAJĄCE FILTRY I ODŻELAZIACZE DANUTA WOŹNICA  wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej  albo  Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i  obsługą plików Cookies  z minimalną rozdzielczością  ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem. 

5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym P.H.U. SYSTEMY NAWADNIAJĄCE FILTRY I ODŻELAZIACZE DANUTA WOŹNICA zawierana jest w języku polskim.

§ 3 Informacja o towarach

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż elementów i kompletnych systemów nawadniających.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.

§ 4 Składanie zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. 

2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy). 

3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

4. W przypadku braku towaru w magazynie, sprzedawca skontaktuje się Kupującym celem uzgodnienia terminu realizacji zamówienia. 

5. Warunki realizacji zamówień nietypowych/przesyłek gabarytowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie. 

6. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

7. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

9. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na jego stronę internetową www.nawadnianiewoznica.pl.

10. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z  komunikatami wyświetlanymi na stronie.

11. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”,  podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT , wybiera sposób płatności akceptuje Regulamin i wysyła Zamówienie do Sklepu.

12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje  na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Bardzo dziękujemy za dokonanie zakupów w naszym sklepie. Państwa zamówienie zostanie możliwie szybko zrealizowane.” Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje  zawarta.

§ 5 Sposoby płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycją Klienta  paragonem lub fakturą VAT. 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru lub przelewem na konto bankowe Sklepu nr  06 1050 1298 1000 0092 9435 8446 w  Banku ING BANK ŚLĄSKI

§ 6 Koszty i termin dostawy

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przesyłki są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności i jest zgodna z aktualnym cennikiem przewoźnika. 

4. Warunki realizacji  zamówień nietypowych/przesyłek gabarytowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm: Usługi Kurierskie Siedlaczek, Poczta Polska S.A..

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni

2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny;

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

6) dostarczania prasy;

7) usług w zakresie gier hazardowych.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7. W momencie rezygnacji z zakupów Konsument ponosi koszty odesłania towaru, a Sklep zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

8. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i Klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

9. Jeżeli Konsument zrezygnuje z zakupów za pośrednictwem Sklepu, wówczas Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.

10. Towary o wartości powyżej 500 PLN mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej. W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy. 
Nie przyjmujemy zwrotów za zaliczeniem pocztowym.

11. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta), albo przez przekaz pocztowy na podany adres (w przypadku, gdy pieniądze mają być przekazane przekazem pocztowym, odejmujemy od zwracanej kwoty koszt przekazu pocztowego). 

§ 8 Procedura reklamacji 

1.  Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2.  Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu. 

3. Warunki, okres gwarancji oraz adresy autoryzowanych serwisów  zawiera karta gwarancyjna producenta. Jest ona dołączana do zakupionego produktu.

4. Roszczenia w ramach gwarancji Klient może zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.

5. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji składając reklamację w Sklepie internetowym.

6. Składając reklamację należy dostarczyć  do siedziby Sklepu  reklamowany produkt, jego dowód zakupu oraz  zgłoszenie reklamacyjne

7.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8. Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest P.H.U. SYSTEMY NAWADNIAJĄCE FILTRY I ODŻELAZIACZE DANUTA WOŹNICA, ul. Leśna 3a, 44-177 Paniówki

2. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do  wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sklep nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.

2. Właściwy sąd: Sąd rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

1)  Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225),

2) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),

3) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z  realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości  miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd.

6. Regulamin obowiązuje z dniem 3 luty 2015 roku.